01 October, 2010

ચાલો આજથી થોડાં વધુ સુખી થઈએ...

૧. દરરોજ ૧૦ થી ૩૦ મિનિટ ચાલવા જઈએ અને હા, ચાલતી વખતે ચહેરા પર હળવું સ્મિત હોય તો ઉત્તમ!
Walk for ten to thirty minutes everyday and yes keep smiling while walking..

૨ . દરરોજ ઓછામાં ઓછી ૧૦-30 મિનિટ માટે એકાંતમાં બેસીએ.
Sit on your own for ten to thirty minutes everyday.

૩.. દરરોજ ૭ કલાક ઊંઘીએ.
Sleep seven hours everyday.

૪. જોશ, ઉત્સાહ અને કરૂણા આ ત્રણ મહત્વના ગુણો છે જીવનમાં એને હર શ્વાસમાં ભરી લઈએ.
Aggression,Courage and Kindness this three are plus points of the life

૫ નવી રમતો શીખીએ.
Learn more games and play

૬. ગયા વર્ષે કરતાં આ વર્ષે વધારે પુસ્તકો વાંચીએ.
Read more books this year than the last year

૭. ધ્યાન, યોગ અને પ્રાર્થના માટે એટલીસ્ટ ૧૦ મીનીટ સમય ફાળવો.
Get time for Peace of mind,yoga and prayers

૮. ૭૦થી વધારે ઉંમરના અને ૭થી ઓછી ઉંમરના લોકો સાથે સમય ગાળીએ. દરરોજ શક્ય ન હોય તો અઠવાડિએ.
Spend time with people over 70 years of age and with children below 7 years.

૯. જાગતાં સપનાં જોઈએ.
Keep seeing dreams while you are awake]

૧૦. પ્લાન્ટ (ફેકટરી)માં બનતી વસ્તુઓ કરતાં પ્લાન્ટ(છોડ)માં ઊગતી વસ્તુઓને ખોરાકમાં મહત્વનું સ્થાન આપીએ.
Give priority to foods that grow from plants not from factory

૧૧. પુષ્કળ પાણી પીએ.
Always drink lot of water

૧૨. દરરોજ ઓછામાં ઓછા ત્રણ વ્યક્તિના ચહેરા પર સ્મિત લાવી આપીએ.
Bring smile to three people everyday

૧૩. ચર્ચા/નિંદા/કુથલીમાં સમય ન બગાડીએ.
Don't waste time for undue discussion and criticism.

૧૪. ભૂતકાળ ભૂલી જઈએ.(પણ કોઈના લેણા યાદ રાખીને)..ખાસ કરીને પતિ/પત્નીની ભૂલો. વર્તમાનકાળનો આનંદ લઈએ.
Forget the past specially the husband / wife mistakes and enjoy the present

૧૫. રાજાની જેમ સવારનો નાસ્તો કરીએ, રાજકુમારની જેમ બપોરનું ભોજન અને ભિખારી જેટલું રાત્રે જમીએ.
Take your breakfast like a King,Lunch like a Prince and Dinner like a Beggar

૧૬. દરેક દલીલની સામે જીતી શકવાના નથી, મતભેદ સ્વિકારી લઈએ.
You cant win with every arguments so accept the differences.

૧૭. સરખામણી કરવાનું છોડીએ.
Stop comparing specially husband/wife comparison.

૧૮. આપણા સુખનું કારણ ફક્ત આપણે જ છીએ.
You are the reason and cause of your own happiness

૧૯. દરેકને માફી બક્ષીએ. ક્ષમા વીરસ્ય ભૂષણમ્
Always forget and forgive.

૨૦. બીજા લોકો તમારા માટે શું વિચારશે એવા વિચાર છોડી સુખમાં થોડો વધારો કરીએ.
Stop thinking what people think about you.

૨૧. ભગવાન સૌનું ભલું કરવાનો જ છે.
May GOD bless all.

૨૩. માંદા પડશો ત્યારે તમારો બૉસ નહીં પણ તમારા મિત્રો તમારી સંભાળ રાખશે, માટે મિત્રોના સંપર્કમાં થોડાં વધુ રહીએ.
When you will be sick your boss want be in help only the friends will...so keep in touch with friends always.

૨૪. નકામી, નઠારી અને જેમાંથી આનંદ ન મળે તેવી વસ્તુઓથી દૂર રહીએ.
Keep away from useless and undue matters which will not give you any happiness.

૨૫. ઈર્ષા સમયનો બગાડ છે. આપણને જોઈતું બધું તમારી પાસે છે જ તો પછી ઈર્ષાની જ
ઈર્ષા કરીએ.
Prejudice is waste of time..... all you want is with you.

૨૬. ઉત્તમ હજી આવવાનું બાકી છે.
The best has yet to come

૨૭. ગમે તેવો ખરાબ મૂડ હોય, તો પણ..ઉભા થઇ, તૈયાર થઈ અને બહાર આંટો મારી આવીએ.
However in bad mood you are get up and go out for a walk

૨૮. દરરોજ સવારે ઊઠીને ભગવાનનો આભાર મા.
When you get up in morning thank GOD.